Uprzejmie prosimy każdego uczestnika konferencji o wypełnienie ankiety dotyczącej uczestnictwa w konferencji.
Ankieta dostępna jest pod adresem: http://bit.ly/2ceOTjU


Z serdecznymi pozdrowieniami,
Komitet organizacyjny